Въглероден Офсет

КлаудСигма е напълно въглеродно неутрална фирма, избрала да работи с MyClimate за оценяване компенсирането на общите емисии на парникови газове в резултат от дейностите на фирмата. Това включва не само покупката на хардуер и електричество за функционирането на този хардуер, но също така и пътувания на служителите, работни командировки, офис пространство, офис консумативи (като например хартия), както и храна и …