Selecting the cool cloud vendor

КлаудСигма бе обявена от Gartner за Cool Vendor на облачни услуги за Европейския пазар

Облачната платформа на КлаудСигма бе избрана от Gartner заради своята гъвкавост, комунално-базирани изчислителни ресурси и подход съобразен със съхраняване и обработване на големи масиви от данни в облака.

Цюрих, Швейцария – 02.05.2013КлаудСигма, международен, клиентско-ориентиран, доставчик на облачна IaaS инфраструктура съобщи, че е обявен за Cool Vendor според Cool Vendors в доклада на Европейския пазар за изчисления в облака от 2013 [1], с автори директорите на Gartner Research – Gregor Petri, Tiny Haynes и Hanns Koehler-Kruener.

Според анализите на Gartner, “изчисленията в облака в Европа се развиват по-бавно отколкото в другите части на света, особено спрямо Северна Америка, но за сметка на това Европа е домът на някои от основните доставчици”. Gatner определи предлаганите от КлаудСигма IaaS услуги като иновативни, въздействащи и интригуващи.

Уникалният подход на КлаудСигма спрямо IaaS услугите е създал една от най-гъвкавите клиентско-ориентирани облачни предложения на пазара. С отворен софтуер и комунално-базирани изчислителни ресурси, клиентите на КлаудСигма лесно могат да задоволят своите изисквания във високо налична и надеждна среда, както Gartner отбелязва в доклада си. КлаудСигма също така осигуравя екологичен подход към публичния си облак с помощта на чиста енергия захранвана от обществената мрежа на Европа, увеличавайки обмена и ефективността на оборудването и компенсирайки останалите емисии чрез участието си в проекта myclimate.

В допълнение, Gartner припозна иновативния подход на КлаудСигма към големите масиви от данни, които се ползват например в областта на научните изследвания и медийната индустрия. Като подкрепящ член на Helix Nebula и създател на собствена Екосистема за Медийни Услуги, КлаудСигма е поставена в позиция, в която бързо може да обработва големи обеми от данни в мулти-корпоративни варианти. Това е от голяма нужда, тъй като обемите от данни продължават да растат и компаниите имат нужда от среда с висока производителност, която е в състояние да предлага сътрудничество и иновации.

“Ние постоянно правим иновации, за да изградим най-гъвкавата и надеждна облачна платформа на пазара и включването ни в доклада на Gartner за Cool Vendor е доказателство за признанието ни както в Европа, така и чужбина.” – каза Робърт Дженкинс, CEO и Co-Founder на КлаудСигма. “Тъй като продължаваме да развиваме нашата платформа и разширяваме дейността си в нови географски региони, ние сме ангажирани с поддържането на същото ниво на качество на услугите ни и иновациите, които нашите клиенти очакват”.

За КлаудСигма

КлаудСигма е доставчик на публични IaaS облачни услуги, който предлага лесно достъпни, гъвкави хибридни облачни сървъри от висок клас, както и клауд хостинг решения за Европа, САЩ, Азия и Австралия. Клаудсигма е най-адаптивният доставчик на облачни услуги на пазара, давайки на клиентите си пълен контрол върху техния облак и премахвайки ограниченията върху това как потребителите ще разпределят изчислителните си ресурси. С КлаудСигма, клиентите могат да конфигурират ресурсите за обработване, съхранение, мрежови ресурси и други основни изчислителни ресурси по начин както те пожелаят. Също така могат да разширят своите private networks и да ги свържат с нашата съществуваща инфраструктура в IaaS облака ни, за да създадат и лесно да упавляват своя хибриден облак. За повече информация моля посетете www.CloudSigma.com or find the company on Twitter, Facebook, LinkedIn и Google+.

Контакти

Ваня Никова
Търговски директор
sales@cloudsigma.com

About Yulia Oleynik

Yulia works as Marketing & PR Executive at CloudSigma. She's involved in developing marketing campaigns, advertising, organizing events and managing sponsorship opportunities.